Jubileusz 10-cio lecia Federacji Polonii Francuskiej, 3 maja 2014, Paryż

Poseł na Sejm RP, Pan Adam Kwiatkowski, zaprezenotwał wydane wspólnie przez Archikonfraternię Literacką i Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Homilie Smoleńskiepodczas Mszy św. w intencji Ojczyzny i Polonii Francuskiej w Kościele Polskim na Concorde w Paryżu.