Przyjęcia nowych konfratrów

9 grudnia, dzień po święcie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas uroczystej Mszy Świętej odprawianej przez bp. Józefa Górzyńskiego, do Archikonfraterni zostało przyjętych dwóch członków, inż. Tadeusz Palimąka i dr inż. Andrzej Pająk z Politechniki Warszawskiej. Tytuł Protektora Czynnego otrzymał Marian Piotr Romaniuk.