Zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej

W uroczystość Objawienia Pańskiego A.D. 2014 z rąk kardynała Kazimierza Nycza 21 osób otrzymało order św. Stanisława - zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej. Wśród wyróżńionych znalazła się Profesor Maria Ryś, przewodnicząca stwoarzyszenia Fides et Ratio, a także Zdzisław Wyszyński, członek zarządu AKL. Oto ich krótkie noty:


Zdzisław Wyszyński 
brał czynny udział w organizowaniu i wielokrotnie sam uczestniczył w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę, oraz do Ostrej Bramy. Organozował także pielgrzymkę na kanonizację Abp. Szczęsnego Felińskiego w Rzymie; współorganizator sesji naukowej i wystawy poświęconej Jubileuszowi 500-lecia AKL; wspierał sieroty z polskich rodzin na Wileńszczyźńie; inicjator zawieszenia Krzyży w salach wykładowych w szkole przy ul. Afrykańskiej, pobłogosławionych prez Jana Pawła II. Z wielkim zaangażowaniem poświęca swój czas na działalność charytatywną i organizacyjną bractwa. 

 
Profesor UKSW dr hab. Maria Ryś, 
kierownik Katedry psychologii rodziny na UKSW; prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio; z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem promuje katolicki model małżeństwa i rodziny. Pani Profesor zorganizowała wiele sympozjów i konferencji międzynarodowych poświęconych tej kwestii; wygłasza referaty, publikuje książki i artykuły na temat rodziny.