W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota

Ś.  P.

Józef Zbigniew Polak

1923-2021

Architekt i artysta

Minął zaledwie miesiąc od poprzedniego smutnego wydarzenia i znów zawiadamiamy z bólem o kolejnej stracie w Polsce i w Archikonfraterni. W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota, który Polskę czuł dając temu wyraz swoim życiem i twórczością. Odznaczony jako młody człowiek Krzyżem Virtuti Militari w Powstaniu Warszawskim w dorosłym życiu zawodowym tworzył dzieła przynoszące pogłębioną refleksję nad naszą historią i dziedzictwem. Dzięki swoim talentom potrafił kreską i barwą utrwalić wzruszające impresje z różnych regionów kraju, a jako architekt do końca swych dni zachował aktywność twórczą. Mieliśmy Go w naszym gronie jako konfratra, który niestrudzenie zabiegał o podjęcie wysiłków związanych z restytucją ważnych zabytków w kraju i przywracaniem roli historycznych miejsc.

Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują obiekty sakralne pojawiające się we wszystkich Jego albumach. Te obrazy mają specyficzną lapidarność, którą trudno uzyskać przy pomocy najlepszej fotografii. Kościół Mariacki w Krakowie z albumu „Kościoły na szlaku Papieża Pielgrzyma” czy liczne kościoły, kościółki i kapliczki z albumu „Święta Ziemia Lubawska” pokazują Jego wrażliwość, która przenosi się na czytelnika. 

Bracie Józefie, miałeś piękne życie, a my otrzymaliśmy sposobność choć trochę być bliżej Ciebie. 

Nie zapomnimy Cię w modlitwie.
SPOCZYWAJ W  BOGU!

Pożegnamy naszego Brata Józefa Mszą Świętą w Jego intencji w piątek 1 października 2021 o godz. 12 w Kościele Miłosierdzia Bożego, Warszawa, ul. Ateńska 12. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej