Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Drodzy Bracia
Zbliża się termin 8 grudnia 2023, nasze święto patronalne, uroczystość i dzień upamiętnienia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na wspólną modlitwę podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski.

Podczas uroczystości przyjęci zostaną nowi bracia, a także będą przyznane tytuły protektorów Archikonfraterni Literackiej.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w niedzielę 3 grudnia 2023, po naszej porannej mszy świętej, zgodnie ze Statutem AKL spotykamy się na Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów (OZK) w celu zatwierdzenia nowych kandydatów do naszego Bractwa. Podczas tego Zgromadzenia podany zostanie termin drugiej części OZK poświęconej sprawozdaniom Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKL.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu Archikonfraterni Literackiej
Jan Szymczyk, Senior AKL