6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

Ś.  P.

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

1941-2022

Protektor Honorowy i wieloletni opiekun duchowy Archikonfraterni Literackiej

Dla wszystkich braci z Archikonfraterni to szczególnie smutna wiadomość: w środę 6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk. 

Było dla nas czymś oczywistym, że w nasze niedzielne spotkania dwa razy w miesiącu mszę świętą o godzinie 8 będzie sprawował ksiądz Grzegorz, że poprowadzi modlitwę i wygłosi spokojne, mądre kazanie dając ewangeliczny przekaz do przemyślenia i stosowania. Przy wszystkich ważnych wydarzeniach w działalności Archikonfraterni mogliśmy zawsze liczyć na jego wsparcie i mądrą radę. Wiedzieliśmy o Jego licznych zasługach dla Kościoła Warszawskiego i Kościoła w Polsce zaskarbiających Mu wielki autorytet i szacunek.

Księże Grzegorzu, wdzięczna pamięć o Tobie
i modlitwa to dla nas zaszczyt i obowiązek.

SPOCZYWAJ W PANU!

Msza Święta w intencji księdza infułata będzie odprawiona
w poniedziałek
11 kwietnia 2022 o godz. 14
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej