W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota

Ś.  P.

Józef Zbigniew Polak

1923-2021

Architekt i artysta

Minął zaledwie miesiąc od poprzedniego smutnego wydarzenia i znów zawiadamiamy z bólem o kolejnej stracie w Polsce i w Archikonfraterni. W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota, który Polskę czuł dając temu wyraz swoim życiem i twórczością. Odznaczony jako młody człowiek Krzyżem Virtuti Militari w Powstaniu Warszawskim w dorosłym życiu zawodowym tworzył dzieła przynoszące pogłębioną refleksję nad naszą historią i dziedzictwem. Dzięki swoim talentom potrafił kreską i barwą utrwalić wzruszające impresje z różnych regionów kraju, a jako architekt do końca swych dni zachował aktywność twórczą. Mieliśmy Go w naszym gronie jako konfratra, który niestrudzenie zabiegał o podjęcie wysiłków związanych z restytucją ważnych zabytków w kraju i przywracaniem roli historycznych miejsc.

Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują obiekty sakralne pojawiające się we wszystkich Jego albumach. Te obrazy mają specyficzną lapidarność, którą trudno uzyskać przy pomocy najlepszej fotografii. Kościół Mariacki w Krakowie z albumu “Kościoły na szlaku Papieża Pielgrzyma” czy liczne kościoły, kościółki i kapliczki z albumu “Święta Ziemia Lubawska” pokazują Jego wrażliwość, która przenosi się na czytelnika. 

Bracie Józefie, miałeś piękne życie, a my otrzymaliśmy sposobność choć trochę być bliżej Ciebie. 

Nie zapomnimy Cię w modlitwie.
SPOCZYWAJ W  BOGU!

Pożegnamy naszego Brata Józefa Mszą Świętą w Jego intencji w piątek 1 października 2021 o godz. 12 w Kościele Miłosierdzia Bożego, Warszawa, ul. Ateńska 12. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 21 sierpnia 2021 r. zmarł nasz drogi Konfrater śp. Profesor Andrzej Schinzel

Ś.  P.

Profesor dr hab. Andrzej Schinzel

1937-2021

PROTEKTOR CZYNNY ARCHIKONFRATERNI

wybitny matematyk o międzynarodowym uznaniu i wzór zaangażowanego katolika

Przez kilkadziesiąt lat był członkiem Archikonfraterni Literackiej wnosząc w życie Bractwa szczególne walory swojej osobowości – skromność i uczynność połączone  z błyskotliwą umysłowością, z której tylokrotnie mogliśmy czerpać podczas naszych regularnych spotkań niedzielnych. O dokonaniach naukowych Profesora na pewno przypomną Jego współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. My konfratrzy z głębokim smutkiem żegnamy Brata Andrzeja, którego mieliśmy zaszczyt poznać i dzielić się Jego głęboką religijnością.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Pożegnamy Profesora Mszą Świętą w Jego intencji  w dniu 27 sierpnia 2021 w  Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 10. 

Profesor, Honorowy Obywatel Sandomierza, zostanie pochowany w grobie rodzinnym w Sandomierzu 28 sierpnia po Mszy Świętej w sandomierskiej Bazylice Katedralnej o godzinie 12.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość, nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2020 podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha.

Podczas uroczystości przyznane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego, a także będą przyjęci nowi bracia do Archikonfraterni Literackiej.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Jan Szymczyk, Senior AKL

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Uroczystość, a jednocześnie nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2019 podczas porannej mszy świętej o godz. 8:00. Mszy świętej będzie przewodniczył Ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk, duszpasterz od lat związany z Archikonfraternią Literacką.

Podczas uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła Warszawskiego i naszego Bractwa nadane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego. Zostaną także przyjęci i złożą ślubowanie nowi bracia.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Senior AKL

Ponownie zachęcamy do śledzenia Biuletynów Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

W październiku, ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, modlimy się o pomoc Ducha Świętego dla katolickich zrzeszeń, by z odwagą i gorliwością
głosiły Ewangelię. Biuletyn Nr 112 można pobrać tutaj.

Zarząd AKL

Majowy Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Biuletyn Nr 107, maj 2019

Jest dostępny pod tym adresem najnowszy Biuletyn ORRK. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarząd AKL

Upamiętnienie generała Józefa Hallera

Foto. Wikipedia

W dniu 7 maja 2019 w Politechnice Warszawskiej i w Parafii Najświętszego Zbawiciela odbędą się uroczystości upamiętnienia generała Józefa Hallera:

(1) o godzinie 15:15 odczyt Prof. dr hab. Tomasza Panfila pt. „Generał Józef Haller – patriota, żołnierz, polityk”; miejsce: Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

(2) o godzinie 17:00 odsłonięcia popiersia Generała w Kościele Najświętszego Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37.

Na uroczystości zapraszają: Politechnika Warszawska,
Parafia Najświętszego Zbawiciela,
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PW
oraz Archikonfraternia Literacka.

 

Nowy Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich Biuletyn Nr 106, kwiecień 2019

Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu z serwisu ORRK. Zawiera on między innymi bardzo ważny dokument – „Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT” i szereg innych materiałów dotyczących działalności organizacji i ruchów katolickich. Biuletyn w formacie PDF można pobrać pod tym adresem.

Zarząd AKL

Msza św. żałobna w intencji Brata Eugeniusza

We wtorek 19 marca 2019 r. zmarł nasz drogi Konfrater

śp. Eugeniusz Kozłowski,
Powstaniec Warszawski, Patriota i Społecznik.

Msza św. żałobna w intencji Brata Eugeniusza zostanie odprawiona w dniu 28 marca 2019 o godz. 12 w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po mszy świętej trumna z ciałem Brata Eugeniusza zostanie przewieziona na miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym w Pruszkowie.

We wtorek 19 marca 2019 r. zmarł nasz drogi Konfrater śp. Eugeniusz Kozłowski, Powstaniec Warszawski, Patriota i Społecznik

Ś.  P.

EUGENIUSZ KOZŁOWSKI
1922-2019

KAWALER ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

Brat Eugeniusz otrzymuje odznaczenie od JE kardynała Nycza

Brat Eugeniusz otrzymuje odznaczenie od JE kardynała Nycza

Został przyjęty do Archikonfraterni Literackiej w dniu 8 grudnia 1985 r. Urodził się 27 listopada 1922 r. w Warszawie, gdzie w siódmym roku życia wstąpił do szkoły powszechnej im. J. Słowackiego. Po jej ukończeniu zdał egzamin do Technikum Chemiczno-Przemysłowego. Druga wojna światowa przerwała dalszą edukację. W roku 1941 przy poparciu Janusza Gruszczyńskiego wstąpił do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Po odbyciu szkolenia jako kapral został mianowany dowódcą patrolu łączności (Grupa Śródmieście Północ „Radwan”) w plutonie łączności „Rymkiewicza”. Walczył pod pseudonimem „Lew”. Po kapitulacji osadzony przez Niemców w obozie przejściowym w Ożarowie, następnie przetransportowany do Stalagu XI B Fallingbostel (nr jeniecki 140646).

Po powrocie do Polski podjął najpierw pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Ceramiki Budowlanej, potem w Biurze Projektów. W roku 1952 zdał pomyślnie egzaminy do Akademii Górniczo-Hutniczej. Sześć lat później po zdaniu egzaminów został przyjęty na Politechnikę Warszawską, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego. Do roku 1985 pracował w Biurze Projektów jako starszy i następnie jako generalny projektant, po czym przeszedł na emeryturę.

W Archikonfraterni Literackiej wyróżniał się pobożnością; od wielu lat pełnił posługę przy ołtarzu jako ministrant.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!