Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Drodzy Bracia
Zbliża się termin 8 grudnia 2023, nasze święto patronalne, uroczystość i dzień upamiętnienia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na wspólną modlitwę podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski.

Podczas uroczystości przyjęci zostaną nowi bracia, a także będą przyznane tytuły protektorów Archikonfraterni Literackiej.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w niedzielę 3 grudnia 2023, po naszej porannej mszy świętej, zgodnie ze Statutem AKL spotykamy się na Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów (OZK) w celu zatwierdzenia nowych kandydatów do naszego Bractwa. Podczas tego Zgromadzenia podany zostanie termin drugiej części OZK poświęconej sprawozdaniom Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKL.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu Archikonfraterni Literackiej
Jan Szymczyk, Senior AKL

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na wspólną modlitwę w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość, nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2022 podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski.

Podczas uroczystości przyznane zostaną tytuły protektora czynnego, a także będą przyjęci nowi bracia do Archikonfraterni Literackiej. Wcześniej, w niedzielę 4 grudnia 2022, po naszej porannej mszy świętej, spotykamy się, zgodnie ze Statutem AKL, w celu zatwierdzenia nowych kandydatów na konfratrów.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu Archikonfraterni Literackiej
Jan Szymczyk, Senior AKL

6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

Ś.  P.

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

1941-2022

Protektor Honorowy i wieloletni opiekun duchowy Archikonfraterni Literackiej

Dla wszystkich braci z Archikonfraterni to szczególnie smutna wiadomość: w środę 6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk. 

Było dla nas czymś oczywistym, że w nasze niedzielne spotkania dwa razy w miesiącu mszę świętą o godzinie 8 będzie sprawował ksiądz Grzegorz, że poprowadzi modlitwę i wygłosi spokojne, mądre kazanie dając ewangeliczny przekaz do przemyślenia i stosowania. Przy wszystkich ważnych wydarzeniach w działalności Archikonfraterni mogliśmy zawsze liczyć na jego wsparcie i mądrą radę. Wiedzieliśmy o Jego licznych zasługach dla Kościoła Warszawskiego i Kościoła w Polsce zaskarbiających Mu wielki autorytet i szacunek.

Księże Grzegorzu, wdzięczna pamięć o Tobie
i modlitwa to dla nas zaszczyt i obowiązek.

SPOCZYWAJ W PANU!

Msza Święta w intencji księdza infułata będzie odprawiona
w poniedziałek
11 kwietnia 2022 o godz. 14
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz brat Stefan Kaczyński

Ś.  P.

Brat Stefan Kaczyński

1926-2022

Protektor Czynny Archikonfraterni od 1998 roku

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz  brat Stefan Kaczyński. Dla współbraci z Archikonfraterni był kimś więcej niż konfratrem – był niezłomnym wykonawcą przyrzeczenia maryjnego złożonego podczas wstępowania do Archikonfraterni 8 grudnia 1989 roku. Było coś niezwykle poruszającego widzieć Go podczas naszych mszy świętych jako skupionego na modlitwie i posłudze ponad 95-letniego ministranta! Pełnił tę posługę przez dziesięciolecia, a ostatnią jeszcze 20 lutego 2022 przed naszym Zgromadzeniem Ogólnym. Zawsze wypełniał to z prostotą, beż najmniejszej ostentacji. Mieliśmy dla Niego wielki szacunek za prawdziwie braterskie podejście do konfratrów z którego emanowała mądrość długiego, godnego życia.

Bracie Stefanie, pozostaniesz zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
SPOCZYWAJ W BOGU!

Pożegnamy naszego brata Stefana podczas Mszy Świętej
w Jego intencji w poniedziałek 28 lutego 2022 o godz. 11
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Przypomnienie o sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 20 lutego 2022, po naszej porannej Mszy Świętej odbędzie się Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, sprawozdaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKL oraz wyborowi władz AKL na nową kadencję. Liczymy na Wasz udział w OZK.

Z wyrazami szacunku
Senior, Zarząd i Komisja Rewizyjna AKL

Przypomnienie o Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 21 listopada 2021 po porannej Mszy Świętej odbędzie się nasze Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, zatwierdzeniu nowego statutu AKL. Projekt statutu w postaci elektronicznej (plik PDF) można pobrać z poniższego adresu.

POBIERZ PROJEKT STATUTU

Senior i Zarząd AKL

W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota

Ś.  P.

Józef Zbigniew Polak

1923-2021

Architekt i artysta

Minął zaledwie miesiąc od poprzedniego smutnego wydarzenia i znów zawiadamiamy z bólem o kolejnej stracie w Polsce i w Archikonfraterni. W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota, który Polskę czuł dając temu wyraz swoim życiem i twórczością. Odznaczony jako młody człowiek Krzyżem Virtuti Militari w Powstaniu Warszawskim w dorosłym życiu zawodowym tworzył dzieła przynoszące pogłębioną refleksję nad naszą historią i dziedzictwem. Dzięki swoim talentom potrafił kreską i barwą utrwalić wzruszające impresje z różnych regionów kraju, a jako architekt do końca swych dni zachował aktywność twórczą. Mieliśmy Go w naszym gronie jako konfratra, który niestrudzenie zabiegał o podjęcie wysiłków związanych z restytucją ważnych zabytków w kraju i przywracaniem roli historycznych miejsc.

Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują obiekty sakralne pojawiające się we wszystkich Jego albumach. Te obrazy mają specyficzną lapidarność, którą trudno uzyskać przy pomocy najlepszej fotografii. Kościół Mariacki w Krakowie z albumu „Kościoły na szlaku Papieża Pielgrzyma” czy liczne kościoły, kościółki i kapliczki z albumu „Święta Ziemia Lubawska” pokazują Jego wrażliwość, która przenosi się na czytelnika. 

Bracie Józefie, miałeś piękne życie, a my otrzymaliśmy sposobność choć trochę być bliżej Ciebie. 

Nie zapomnimy Cię w modlitwie.
SPOCZYWAJ W  BOGU!

Pożegnamy naszego Brata Józefa Mszą Świętą w Jego intencji w piątek 1 października 2021 o godz. 12 w Kościele Miłosierdzia Bożego, Warszawa, ul. Ateńska 12. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 21 sierpnia 2021 r. zmarł nasz drogi Konfrater śp. Profesor Andrzej Schinzel

Ś.  P.

Profesor dr hab. Andrzej Schinzel

1937-2021

PROTEKTOR CZYNNY ARCHIKONFRATERNI

wybitny matematyk o międzynarodowym uznaniu i wzór zaangażowanego katolika

Przez kilkadziesiąt lat był członkiem Archikonfraterni Literackiej wnosząc w życie Bractwa szczególne walory swojej osobowości – skromność i uczynność połączone  z błyskotliwą umysłowością, z której tylokrotnie mogliśmy czerpać podczas naszych regularnych spotkań niedzielnych. O dokonaniach naukowych Profesora na pewno przypomną Jego współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. My konfratrzy z głębokim smutkiem żegnamy Brata Andrzeja, którego mieliśmy zaszczyt poznać i dzielić się Jego głęboką religijnością.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Pożegnamy Profesora Mszą Świętą w Jego intencji  w dniu 27 sierpnia 2021 w  Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 10. 

Profesor, Honorowy Obywatel Sandomierza, zostanie pochowany w grobie rodzinnym w Sandomierzu 28 sierpnia po Mszy Świętej w sandomierskiej Bazylice Katedralnej o godzinie 12.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość, nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2020 podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha.

Podczas uroczystości przyznane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego, a także będą przyjęci nowi bracia do Archikonfraterni Literackiej.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Jan Szymczyk, Senior AKL

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Uroczystość, a jednocześnie nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2019 podczas porannej mszy świętej o godz. 8:00. Mszy świętej będzie przewodniczył Ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk, duszpasterz od lat związany z Archikonfraternią Literacką.

Podczas uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła Warszawskiego i naszego Bractwa nadane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego. Zostaną także przyjęci i złożą ślubowanie nowi bracia.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Senior AKL