6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

Ś.  P.

Ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk

1941-2022

Protektor Honorowy i wieloletni opiekun duchowy Archikonfraterni Literackiej

Dla wszystkich braci z Archikonfraterni to szczególnie smutna wiadomość: w środę 6 kwietnia 2022 r. zmarł nasz wieloletni opiekun duchowy i protektor honorowy ks. infułat Grzegorz Kalwarczyk. 

Było dla nas czymś oczywistym, że w nasze niedzielne spotkania dwa razy w miesiącu mszę świętą o godzinie 8 będzie sprawował ksiądz Grzegorz, że poprowadzi modlitwę i wygłosi spokojne, mądre kazanie dając ewangeliczny przekaz do przemyślenia i stosowania. Przy wszystkich ważnych wydarzeniach w działalności Archikonfraterni mogliśmy zawsze liczyć na jego wsparcie i mądrą radę. Wiedzieliśmy o Jego licznych zasługach dla Kościoła Warszawskiego i Kościoła w Polsce zaskarbiających Mu wielki autorytet i szacunek.

Księże Grzegorzu, wdzięczna pamięć o Tobie
i modlitwa to dla nas zaszczyt i obowiązek.

SPOCZYWAJ W PANU!

Msza Święta w intencji księdza infułata będzie odprawiona
w poniedziałek
11 kwietnia 2022 o godz. 14
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz brat Stefan Kaczyński

Ś.  P.

Brat Stefan Kaczyński

1926-2022

Protektor Czynny Archikonfraterni od 1998 roku

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz  brat Stefan Kaczyński. Dla współbraci z Archikonfraterni był kimś więcej niż konfratrem – był niezłomnym wykonawcą przyrzeczenia maryjnego złożonego podczas wstępowania do Archikonfraterni 8 grudnia 1989 roku. Było coś niezwykle poruszającego widzieć Go podczas naszych mszy świętych jako skupionego na modlitwie i posłudze ponad 95-letniego ministranta! Pełnił tę posługę przez dziesięciolecia, a ostatnią jeszcze 20 lutego 2022 przed naszym Zgromadzeniem Ogólnym. Zawsze wypełniał to z prostotą, beż najmniejszej ostentacji. Mieliśmy dla Niego wielki szacunek za prawdziwie braterskie podejście do konfratrów z którego emanowała mądrość długiego, godnego życia.

Bracie Stefanie, pozostaniesz zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
SPOCZYWAJ W BOGU!

Pożegnamy naszego brata Stefana podczas Mszy Świętej
w Jego intencji w poniedziałek 28 lutego 2022 o godz. 11
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Przypomnienie o sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 20 lutego 2022, po naszej porannej Mszy Świętej odbędzie się Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, sprawozdaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKL oraz wyborowi władz AKL na nową kadencję. Liczymy na Wasz udział w OZK.

Z wyrazami szacunku
Senior, Zarząd i Komisja Rewizyjna AKL

Przypomnienie o Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 21 listopada 2021 po porannej Mszy Świętej odbędzie się nasze Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, zatwierdzeniu nowego statutu AKL. Projekt statutu w postaci elektronicznej (plik PDF) można pobrać z poniższego adresu.

POBIERZ PROJEKT STATUTU

Senior i Zarząd AKL

W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota

Ś.  P.

Józef Zbigniew Polak

1923-2021

Architekt i artysta

Minął zaledwie miesiąc od poprzedniego smutnego wydarzenia i znów zawiadamiamy z bólem o kolejnej stracie w Polsce i w Archikonfraterni. W środę 22 września 2021 r. zmarł Józef Zbigniew Polak, architekt, rysownik, malarz, a nade wszystko patriota, który Polskę czuł dając temu wyraz swoim życiem i twórczością. Odznaczony jako młody człowiek Krzyżem Virtuti Militari w Powstaniu Warszawskim w dorosłym życiu zawodowym tworzył dzieła przynoszące pogłębioną refleksję nad naszą historią i dziedzictwem. Dzięki swoim talentom potrafił kreską i barwą utrwalić wzruszające impresje z różnych regionów kraju, a jako architekt do końca swych dni zachował aktywność twórczą. Mieliśmy Go w naszym gronie jako konfratra, który niestrudzenie zabiegał o podjęcie wysiłków związanych z restytucją ważnych zabytków w kraju i przywracaniem roli historycznych miejsc.

Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują obiekty sakralne pojawiające się we wszystkich Jego albumach. Te obrazy mają specyficzną lapidarność, którą trudno uzyskać przy pomocy najlepszej fotografii. Kościół Mariacki w Krakowie z albumu „Kościoły na szlaku Papieża Pielgrzyma” czy liczne kościoły, kościółki i kapliczki z albumu „Święta Ziemia Lubawska” pokazują Jego wrażliwość, która przenosi się na czytelnika. 

Bracie Józefie, miałeś piękne życie, a my otrzymaliśmy sposobność choć trochę być bliżej Ciebie. 

Nie zapomnimy Cię w modlitwie.
SPOCZYWAJ W  BOGU!

Pożegnamy naszego Brata Józefa Mszą Świętą w Jego intencji w piątek 1 października 2021 o godz. 12 w Kościele Miłosierdzia Bożego, Warszawa, ul. Ateńska 12. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę 21 sierpnia 2021 r. zmarł nasz drogi Konfrater śp. Profesor Andrzej Schinzel

Ś.  P.

Profesor dr hab. Andrzej Schinzel

1937-2021

PROTEKTOR CZYNNY ARCHIKONFRATERNI

wybitny matematyk o międzynarodowym uznaniu i wzór zaangażowanego katolika

Przez kilkadziesiąt lat był członkiem Archikonfraterni Literackiej wnosząc w życie Bractwa szczególne walory swojej osobowości – skromność i uczynność połączone  z błyskotliwą umysłowością, z której tylokrotnie mogliśmy czerpać podczas naszych regularnych spotkań niedzielnych. O dokonaniach naukowych Profesora na pewno przypomną Jego współpracownicy i przyjaciele z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. My konfratrzy z głębokim smutkiem żegnamy Brata Andrzeja, którego mieliśmy zaszczyt poznać i dzielić się Jego głęboką religijnością.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Pożegnamy Profesora Mszą Świętą w Jego intencji  w dniu 27 sierpnia 2021 w  Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 10. 

Profesor, Honorowy Obywatel Sandomierza, zostanie pochowany w grobie rodzinnym w Sandomierzu 28 sierpnia po Mszy Świętej w sandomierskiej Bazylice Katedralnej o godzinie 12.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Święto patronalne AKL

Zapraszamy serdecznie na wspólną modlitwę do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość, nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2020 podczas wieczornej mszy świętej o godz. 19:00. Mszę świętą będzie sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Michał Janocha.

Podczas uroczystości przyznane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego, a także będą przyjęci nowi bracia do Archikonfraterni Literackiej.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Jan Szymczyk, Senior AKL

Zaproszenie na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Zapraszamy serdecznie do udziału we wspólnej modlitwie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Uroczystość, a jednocześnie nasze święto patronalne, odbędzie się 8 grudnia 2019 podczas porannej mszy świętej o godz. 8:00. Mszy świętej będzie przewodniczył Ksiądz Infułat Grzegorz Kalwarczyk, duszpasterz od lat związany z Archikonfraternią Literacką.

Podczas uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła Warszawskiego i naszego Bractwa nadane zostaną tytuły protektora honorowego i protektora czynnego. Zostaną także przyjęci i złożą ślubowanie nowi bracia.

Serdecznie zapraszamy.
W imieniu Zarządu
Senior AKL

Ponownie zachęcamy do śledzenia Biuletynów Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

W październiku, ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, modlimy się o pomoc Ducha Świętego dla katolickich zrzeszeń, by z odwagą i gorliwością
głosiły Ewangelię. Biuletyn Nr 112 można pobrać tutaj.

Zarząd AKL

Majowy Biuletyn Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Biuletyn Nr 107, maj 2019

Jest dostępny pod tym adresem najnowszy Biuletyn ORRK. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarząd AKL