Członkowie

PROTEKTOR GŁÓWNY
Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

PROTEKTORZY HONOROWI
Kardynał Józef Glemp, dawny Protektor Główny
Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Biskup Stanisław Kędziora
Biskup Kazimierz Romaniuk
Biskup Marian Duś
Ksiądz Bernard Niesłony
Ksiadz prałat Wacław Karłowicz † 8 XII 2007
Ksiądz infułat Jerzy Zalewski
Ojciec Szczepan Kośnik OSPPE
Ojciec Konstanty Kunc OSPPE
Ojciec Efrem Osiadły OSPPE
Monsignor Massimo Lancelotti
Monsignor Giuseppe Spinelli
Ksiądz prałat Grzegorz Kalwarczyk
Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski † 8 X 2007
Arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź
Profesor Adam Strzembosz
Biskup Piotr Jarecki
Biskup Tadeusz Pieronek
Profesor Marek Drozdowski
Biskup Tadeusz Pikus
Arcybiskup Henryk Muszyński (Dom Bydgoski)
Arcybiskup Damian Zimoń (Dom Mysłowicki)
Biskup Bogdan Wojtuś (Dom Bydgoski)
Prezydent Ryszard Kaczorowski † zginął w Lesie Katyńskim 10 IV 2010 – jak głosi napis nagrobny
Ksiądz profesor Andrzej Filaber
Ojciec paulin doktor Jan Golonka
Arcybiskup Józef Kowalczyk
Biskup polowy Tadeusz Płoski † zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 IV 2010
Biskup Jan Tyrawa (Dom Bydgoski)
Biskup Bronisław Dembowski
Ojciec paulin Bogdan Waliczek
Ojciec paulin Dariusz Cichor
Ojciec paulin Andrzej Laskus
Ojciec paulin Stanisław Jarosz
Kanonik Bogdan Bartołd

PROTEKTORZY CZYNNI
Ksiądz Bernard Niesłony
Ksiądz Romuald Biniak † 28 XI 2010
Brat Jan Szymczyk – Senior AKL
Brat Aleksander Grzybek
Brat Eugeniusz Kozłowski
Brat Marek Butrym
Brat Andrzej Schinzel
Brat Stefan Kaczyński
Brat Stefan Pastuszewski
Brat Leopold Kozicki  † 13 I 2012
Brat Władysław Banasiak † 5 I 2011
Brat Wiesław Skomorowski
Brat Jacek R. Przygodzki
Brat Czesław Bińkowski
Brat Bolesław Bogucki
Brat Zbigniew Dudek
Brat Marian Mioduchowski † 19 I 2011
Brat Lech Godowski
Brat Antoni Podlecki
Brat Jeremi Wiśniewski
Brat Józef Zajkowski
Brat Gerard Sacherski
Brat Józef Ball †
Brat Stanisław Handke
Brat Jerzy Kąkol