Warunki przyjęcia

Członkiem Archikonfraterni Literackiej może zostać mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego, który ukończył osiemnasty rok życia, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym zdrowiem psychicznym oraz jest znany z pogłębionego życia religijnego i moralnego.

Osobę, która pragnie należeć do Archikonfraterni Literackiej rekomenduje co najmniej dwóch konfratrów. Przed przyjęciem do Archikonfraterni osoba taka zwie się kandydatem na konfratra.

Kandydat powinien zgłosić się na spotkania Archikonfraterni Literackiej, które odbywają się w pierwszą niedzielę po pierwszym dniu każdego miesiąca i w pierwszą niedzielę po piętnastym dniu każdego miesiąca.

Kandydat powinien przygotować podanie z prośba o przyjęcie do Archikonfraternii Literackiej. Powinien zawrzeć tam krótki życiorys i zaświadczenie od swojego proboszcza.

Przyjęcie takiej osoby do Archikonfraterni Literackiej odbywa się z reguły w dniu 8 grudnia, to jest w patronalną uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po co najmniej trzymiesięcznym okresie próbnym.

Kandydat staje się pełnoprawnym konfratrem z chwilą złożenia ślubowania podczas uroczystości patronalnej.