Ponownie zachęcamy do śledzenia Biuletynów Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

W październiku, ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, modlimy się o pomoc Ducha Świętego dla katolickich zrzeszeń, by z odwagą i gorliwością
głosiły Ewangelię. Biuletyn Nr 112 można pobrać tutaj.

Zarząd AKL