Przypomnienie o Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 21 listopada 2021 po porannej Mszy Świętej odbędzie się nasze Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, zatwierdzeniu nowego statutu AKL. Projekt statutu w postaci elektronicznej (plik PDF) można pobrać z poniższego adresu.

POBIERZ PROJEKT STATUTU

Senior i Zarząd AKL