Przypomnienie o sprawozdawczo-wyborczym Ogólnym Zgromadzeniu Konfratrów

Szanowni Bracia, przypominamy, że 20 lutego 2022, po naszej porannej Mszy Świętej odbędzie się Zgromadzenie Ogólne poświęcone, jak informowaliśmy w zawiadomieniach, sprawozdaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej AKL oraz wyborowi władz AKL na nową kadencję. Liczymy na Wasz udział w OZK.

Z wyrazami szacunku
Senior, Zarząd i Komisja Rewizyjna AKL