Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz brat Stefan Kaczyński

Ś.  P.

Brat Stefan Kaczyński

1926-2022

Protektor Czynny Archikonfraterni od 1998 roku

Z wielkim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 lutego 2022 r. zmarł nasz  brat Stefan Kaczyński. Dla współbraci z Archikonfraterni był kimś więcej niż konfratrem – był niezłomnym wykonawcą przyrzeczenia maryjnego złożonego podczas wstępowania do Archikonfraterni 8 grudnia 1989 roku. Było coś niezwykle poruszającego widzieć Go podczas naszych mszy świętych jako skupionego na modlitwie i posłudze ponad 95-letniego ministranta! Pełnił tę posługę przez dziesięciolecia, a ostatnią jeszcze 20 lutego 2022 przed naszym Zgromadzeniem Ogólnym. Zawsze wypełniał to z prostotą, beż najmniejszej ostentacji. Mieliśmy dla Niego wielki szacunek za prawdziwie braterskie podejście do konfratrów z którego emanowała mądrość długiego, godnego życia.

Bracie Stefanie, pozostaniesz zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
SPOCZYWAJ W BOGU!

Pożegnamy naszego brata Stefana podczas Mszy Świętej
w Jego intencji w poniedziałek 28 lutego 2022 o godz. 11
w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Senior i Zarząd Archikonfraterni Literackiej