We wtorek 19 marca 2019 r. zmarł nasz drogi Konfrater śp. Eugeniusz Kozłowski, Powstaniec Warszawski, Patriota i Społecznik

Ś.  P.

EUGENIUSZ KOZŁOWSKI
1922-2019

KAWALER ORDERU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

Brat Eugeniusz otrzymuje odznaczenie od JE kardynała Nycza

Brat Eugeniusz otrzymuje odznaczenie od JE kardynała Nycza

Został przyjęty do Archikonfraterni Literackiej w dniu 8 grudnia 1985 r. Urodził się 27 listopada 1922 r. w Warszawie, gdzie w siódmym roku życia wstąpił do szkoły powszechnej im. J. Słowackiego. Po jej ukończeniu zdał egzamin do Technikum Chemiczno-Przemysłowego. Druga wojna światowa przerwała dalszą edukację. W roku 1941 przy poparciu Janusza Gruszczyńskiego wstąpił do Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Po odbyciu szkolenia jako kapral został mianowany dowódcą patrolu łączności (Grupa Śródmieście Północ „Radwan”) w plutonie łączności „Rymkiewicza”. Walczył pod pseudonimem „Lew”. Po kapitulacji osadzony przez Niemców w obozie przejściowym w Ożarowie, następnie przetransportowany do Stalagu XI B Fallingbostel (nr jeniecki 140646).

Po powrocie do Polski podjął najpierw pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Ceramiki Budowlanej, potem w Biurze Projektów. W roku 1952 zdał pomyślnie egzaminy do Akademii Górniczo-Hutniczej. Sześć lat później po zdaniu egzaminów został przyjęty na Politechnikę Warszawską, którą ukończył z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego. Do roku 1985 pracował w Biurze Projektów jako starszy i następnie jako generalny projektant, po czym przeszedł na emeryturę.

W Archikonfraterni Literackiej wyróżniał się pobożnością; od wielu lat pełnił posługę przy ołtarzu jako ministrant.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!