Wydawnictwo

Niektóre z naszych pozycji można kupić. W tym celu proszę wypełnić formularz, podając tytuł książki i dokładne dane osobowe. Numer konta znajduje się tutaj

Dotychczas wydane książki przez Wydawnictwo Archikonfraterni Literackiej

Nieduszyński, Mieczysław, Historia Archikonfraterni Literackiej i działalność jej członków : 1507-1980. Warszawa, 1980.

Hlond, August kard., List pasterski O chrześcijańskie zasady życia państwowego [ca 1983].

Nieduszyński, Mieczysław, Trzecia droga wzrostu gospodarczego. Warszawa. Archikonfraternia Literacka, 1984

Józef Piłsudski. Ze słowem wstępnym Mieczysława Nieduszyńskiego. Zeszyty Studium Nauki Społecznej Kościoła. Warszawa 1985.

Nieduszyński Mieczysław, Kapitalizm, socjalizm i trzecia droga. Zeszyt specjalny Studium Nauki Społecznej Kościoła. Warszawa 1986.

Nieduszyński Mieczysław, Idea wolności gospodarczej. [Warszawa 1988].

Odzyskiwanie Ojczyzny. Zeszyt Specjalny Studium Nauki Społecznej Kościoła. Warszawa 1986.

Melak, Stefan , Katyń. Warszawa, 1989.

25 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy 1981-2006 : księga jubileuszu. [zespół red. Romuald Biniak, Aleksander Grzybek – red. naczelny, Stefan Pastuszewski; wybór tekstów i zdj. Aleksander Grzybek]; Archikonfraternia Literacka. Dom w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006.

Archikonfraternia Literacka w pięćsetną rocznicę istnienia. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Marka Drozdowskiego i Mariana Piotra Romaniuka. Warszawa 2009

Jest to książka przedstawiająca zarys histroii jednego z najstarszych arcybractw w Polsce. Założona w roku 1507 przy nieistniejącym dziść kościele św. Jerzego,  nieprzerwalnie działa przy bazylice archikatedralnej św. Jana w Warszawie, gdzie otrzymaliśmy do dyspozycji Kaplicę Literacką. W roku 1673 papież Klemens X nadał jej tytuł i przywilieje arcybractwa. Najstarszy znany statut otrzymaliśmy od króla Jana III Sobieskiego

Cena: 20 zł (wliczone koszty wysyłki)

I wy z pokolenia orłów jesteście… Sesja poświęcona Prymasowi Tysiąclecia w pięćdziesiątą rocznicę nominacji arcybiskupiej. Zebrał i opracował Marian Piotr Romaniuk. Warszawa 2010.

Publikacja stanowi pełną dokumentację tekstów z sesji poświęconej Prymasowi Tysiąclecia w sześćdziesiątą rocznicę jego nominacji arcybiskupiej. Dla starszego pokolenia będą przypomnieniem nauczania sługi Bożego; dla młodizeży – inspiracją w poszukiwaniu sensu  umiłowania Ojczyzny i istoty patriotyzmu. Niech dobrze służy ich wychowaniu.

Kup teraz. Cena: 20 zł (wliczone koszty wysyłki)

Pierwszy święty Pasterz Warszawy. Warszawa 2010.

Publikacja nawiązuje do tradycji pielgrzymowania Arcybractwa do Grobu Świętego Piotra i upamiętniania tych wydarzeń w specjalnie przygotowanych publikacjach. Niniejsza poświęcona jest kanonizacji arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, naszego protektora i współbrata, którego relikwie pieczołowicie przechowujemy w świętojańskiej kaplicy.

Kup teraz. Cena: 20 zł (wliczone koszty wysyłki)