Pomoc dla Katedry w Sosnowcu, 31 III 2015

Archikonfraternia Literacka udzieliła pomocy finansowej Katedrze w Sosnowcu po pożarze. Podczas spotkania z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem oraz proboszczem parafii katedralnej, ks. Janem Gaikiem, konfratrzy przekazali dar bractwa na rzecz sosnowieckiej Katedry.