Najnowsza książka

Pod koniec października 2011 r. ukazała się księga PRYMAS TYSIĄCLECIA W PAMIĘCI POLAKÓW 1981-2011, którą wydajemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Licząca ponad 900 stron nasza najnowsza publikacja zawiera omówienie najważniejszych wydarzeń związanych z posługą Prymasa Tysiąclecia. Jest naszą archikonfraternianą odpowiedzią na apel Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego i naszego Głównego Protektora o poglębianie kultu sługi Bożego Stefana i korzystanie na co dzień z jego wielkiej duchowej spuścizny. Liczne wzmianki o dokonaniach szkół Prymasa Tysiąclecia, wykaz i omówienie książek i publikacji o naszym Patronie.